MPIGO Sterrebos :: SBSO Sterrebos :: Internaat Sterrebos :: Ter Sterre Moorslede

 
Wij heten u van harte welkom op de website van Campus Sterrebos!

  MPIGO Sterrebos

Het MPIGO is de afkorting van 'Medisch Pedagogisch Instituut van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap'.

Een MPI is een instituut voor kinderen die om één of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Het bestaat uit een aangepaste verblijfsvoorziening (internaat) en een school voor buitengewoon onderwijs.

Elke leerling begeleiden we op zijn/haar niveau en zijn/haar tempo. Niet alleen leerkrachten begeleiden uw kind, maar ook andere gespecialiseerde personeelsleden zoals psychologisch, pedagogisch, sociaal, medisch en paramedisch personeel. Een MPI werkt met types. Ons instituut heeft een kleuter- en lagere afdeling voor buitengewoon onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar van het type 1, 2, 4 en 8. Het MPIGO heeft ook een autiwerking 'De Leeuwtjes' voor type 1, 2, 4 en 8 en ook voor normaal begaafde kinderen met ASS. Om ingeschreven te kunnen worden in het MPIGO Sterrebos is altijd een clb-attest nodig.

Er is ook GON-begeleiding: door gespecialiseerd personeel van het MPIGO worden kinderen begeleid in het gewoon onderwijs.

Wij hopen u met onze website zoveel mogelijk informatie te verschaffen, zodat u inzicht krijgt in de werking van ons instituut. Wenst u informatie, een brochure, een rondleiding, een afspraak, ...? Dat kan!


 

MPIGO Sterrebos (kleuter en lagere afdeling) - Bornstraat 52 - 8800 Roeselare-Rumbeke
Tel. 051 22 63 19 - Fax 051 22 83 39 - mpi.rumbeke@g-o.be

Directeur: Mevr. Hovart Ann  SBSO Sterrebos

U bevindt zich nu op de afdeling van het secundair.

Het buitengewoon secundair onderwijs richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een motorische beperking of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Er worden vier opleidingsvormen georganiseerd, waaraan leerlingen uit verschillende onderwijstypes samen kunnen deelnemen. Elke opleidingsvorm heeft zijn eigen doelstellingen, afhankelijk van de aard en ernst van de handicap van de leerling.

Ons instituut (Secundaire afdeling) biedt Opleidingsvorm 3 aan!

Opleidingsvorm 3: Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu; in ons instiuut kan hij georganiseerd worden voor de types 1, 3 en 4. Binnen opleidingsvorm 3 worden verschillende afdelingen georganiseerd.

Onze afdelingen bestaan uit:

- Schilder-Decorateur
- Bakkersgast
- Grootkeukenmedewerker
- Professionele Schoonmaak

Het buitengewoon secundair onderwijs heeft een eigen, zeer soepele structuur. Je krijgt in kleine groepen les, bv. op basis van je niveau voor taal, rekenen, communicatie,...
Voor elke leerling maakt men een individueel handelingsplan op maat. Naast de gewone vakleraren, werkt in het buitengewoon secundair onderwijs ook heel wat paramedisch personeel, dat zijn opdracht maximaal afstemt op het onderwijsgebeuren.

De directie en het volledige team staan steeds voor u klaar!


 

SBSO Sterrebos (secundaire afdeling) - Bornstraat 52 - 8800 Roeselare-Rumbeke
Tel. 051 22 74 11 - Fax 051 24 96 04 - sbso.rumbeke@g-o.be

Directeur: Dhr. Devaere Marc  MPIGO Sterrebos

Het geheel van taken die in een internaat aan bod komen, wordt gedragen door een team, onder de verantwoordelijkheid van een internaatbeheerder. Toegewijde opvoeders en opvoedsters staan in voor een goede begeleiding! Als team zetten wij ons elke dag en nacht opnieuw in om dat “onmogelijke” toch mogelijk te maken!

In ons internaat staat het streven naar een algemeen welbevinden van onze internen, zowel bij mijn medewerkers als bij mezelf centraal. Dit leidt naar enthousiasme en gelukkig zijn. We streven naar een huiselijke sfeer, een goede groepssfeer, aangepaste studiebegeleiding, aangepaste studietijden, degelijke opvolging, verdraagzaamheid , verantwoordelijkheid, kortom ... een goed gevoel!

Een internaat met pedagogische en paramedische begeleiding. Leefgroepen volgens leeftijd en type in een gezonde, bosrijke omgeving voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar.
Wij vervullen een gezinsvervangende functie en wij zorgen ervoor dat al de internen zich op hun gemak en thuis voelen. Een vriendelijke en veilige sfeer met orde en regelmaat staan garant voor een optimale ontwikkeling.

Het internaat? Dat is onze tweede thuis!
Hier leven wij, studeren en ontspannen ons gedurende de schoolweek.
Ben jij op zoek naar een internaat?
Kom gerust langs, wij leiden je graag even rond.

Vele groetjes van onze internen en van ons voltallige team en ikzelf, de internaatbeheerder.


 

Internaat Campus Sterrebos - Bornstraat 52 - 8800 Roeselare-Rumbeke
Tel. 051 25 98 32 - Fax 051 22 83 39 - mpirumbeke.beheerder@g-o.be

Beheerder: Mevr. Beernaert Charka 

Vanaf schooljaar 2007-2008 startten wij in Moorslede met een afdeling OV4 (opleidingsvorm 4).

We bieden de leerlingen voornamelijk rust, structuur en voorspelbaarheid. Dit doen we onder andere aan de hand van:
- Individueel werken
- Individuele handelingsplanning
- Kleine pedagogische eenheden
- Leren leren
- Multidisciplinaire leerlingenbegeleiding
- Samenwerking met de ouders, internaat, opvoeders, ...
- Vluchtroutes
- Vrijetijdsinvulling

Wij werken met een intakeprocedure. Als een leerling wordt aangemeld, dan wordt hij of zij niet automatisch ingeschreven.

Volgende stappen worden gevolgd:
1. Ouders of verwijzers melden de leerling aan.
2. Er wordt een intakegesprek met ouders gepland.
3. Er wordt een dossier samengesteld adhv gegevens van verwijzende diensten (CLB, thuisbegeleidingsdienst, ...)
4. Er wordt een multidisciplinair overleg georganiseerd. Er wordt beslist of de leerling wordt ingeschreven.
5. Ouders worden op de hoogte gebracht.


 

Ter Sterre Moorslede - Passendaalsestraat 26 - 8890 Moorslede
Tel. 051 77 77 75 - Fax 051 77 19 45 - tersterre.moorslede@g-o.be- www.tersterre.be

Directeur: Mevr. Pattyn Friedel