Campus Sterrebos

Welkom in Campus Sterrebos!

MPIGO – kleuter en lager

Het MPIGO is de afkorting voor ‘Medisch Pedagogisch Instituut van het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’.

Het MPIGO is een instituut voor kinderen die om de één of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Het bestaat uit een aangepaste verblijfsvoorziening (internaat) en een school voor buitengewoon onderwijs.

Elke leerling begeleiden we op zijn/haar niveau en op zijn/haar tempo. Het MPIGO werkt met types. Ons instituut heeft een kleuter- en lagere afdeling voor buitengewoon onderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 15 jaar met als type basisaanbod, type 2, type 4 en type 9. Alsook beschikken wij over een gespecialiseerde autiwerking met meer dan 25 jaar ervaring. 

Ann Hovart
Directeur MPIGO

SBSO – secundair – Opleidingsvorm 3

Het buitengewoon secundair onderwijs richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een motorische beperking of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Er worden vier opleidingsvormen georganiseerd, waaraan leerlingen uit verschillende onderwijstypes samen kunnen deelnemen. Elke opleidingsvorm heeft zijn eigen doelstellingen, afhankelijk van de aard en ernst van de handicap van de leerling.

Ons instituut (Secundaire afdeling) biedt Opleidingsvorm 3 aan!

Opleidingsvorm 3: Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu; in ons instiuut kan hij georganiseerd worden voor de types 1, 3 en 4. Binnen opleidingsvorm 3 worden verschillende afdelingen georganiseerd.

Marc Devaere
Directeur SBSO

Logo_400x300